Gallen Community School

GALLEN COMMUNITY SCHOOL

Gallen Community School
HISTÒRIA

Des de 2004, Gallen Community es va constituir a través de la unió de dues escoles de la ciutat de Ferbane. Al setembre de 2010 l’escola es va traslladar a un altre edifici nou dissenyat per Henry J Lyons Architects, construït seguint l’esquema de Des Public Partnership Scheme i assegurant un manteniment que requereix alts estàndards. L’escola fou fundada pel Departament of Educational and Science.

Aquest col·legi ofereix un currículum als estudiants per atribuir-los desenvolupament espiritual i valors morals, habilitats personals i socials en un context de grans estàndards d’excel·lència heretats pels resultats dels alumnes i pels informes d’inspecció de qualitat del professorat, així com de l’ensenyament del centre.

PLA D’ESTUDIS

Els plans d’estudi seguits a Irlanda són regulats pel Departament d’Educació. Els estudiants realitzen els seus cursos en col·legis irlandesos i porten a terme els mateixos exàmens establerts de forma oficial.

A Irlanda el sistema educatiu es divideix en dos Cicles: el Cicle Junior i el Cicle Senior.

El Cicle Junior correspon amb el 1r, 2n i 3r de l’ESO. Una vegada finalitzat aquest cicle, l’alumne ha de realitzar un examen per obtenir el títol de Junior Certificate.

El Cicle Senior correspon amb el 4t de l’ESO, 1r i 2n de Batxillerat. Al final d’aquest cicle, l’alumne realitza un examen, el Leaving Certificate, que correspon amb la prova de Selectivitat que realitzen els alumnes aquí.

En aquest cicle aquest col·legi inclou les següents assignatures: Irish, Civic Social Political Education, English, Science, Computer Studies, Maths, History, Physical Education, French, Geography, Religious Education, Art, Home Economics, Social Personal Health Education, Business, Materials Technology (Wood), Music, Metalwork (Materials & Technology), Technical Graphics

Les assignatures que ofereix el centre durant el Cicle Senior són:
Irish, Business, English, Accountancy, Computer Studies, Maths, Economics, Physical Education, French, Home Economics, Religious Education, History, Art, Career Guidance, Geography, Design & Communication Graphics, Biology, Construction Studies,  Chemistry, Engineering, Physics, Links Module, Agricultural Science.

4t Any (conegut com Any de Transició):

En primer lloc l’escola ofereix unes matèries base que els estudiants cursen durant tot l’any. Després apareixen unes matèries com una mostra d’allò que s’estudiarà al Leaving Certificate i així ajudar-los a escollir l’opció de futur més adequada. En tercer lloc es trien activitats i mòduls proposats per agències externes, com per exemple natació, idiomes, estudis d’empresa, programació, fotografia digital, etc. Per últim, es desenvolupen activitats de Work Experience, excursions, activitats musicals, etc.

A més a més es poden portar a terme una sèrie d’activitats com: competicions de ciències, autodefensa, primers auxilis, horticultura, escola de música, etc.

ACTIVITATS

L’escola compta amb una sèrie d’activitats extracurriculars com activitats musicals, competicions d’art, voluntariat, debats, etc.

Algun dels exemples serien: School Musical, Art Competitions, Career Talks, Charity Events, Choir, Computer Classes, Debating, Education Trips, Enterprise, Competitions, First Aid, Green Schools, Guest Speakers, maths & Science Week, Public Speaking, Young Scientist Exhibition and Quizzes.

Dins del camp dels esports que ofereixen tindríem: aeròbics, atletisme, bàdminton, camogie, futbol, hurling, hoquei, rugbi, tenis, voleibol, etc.

ALLOTJAMENT

Els alumnes que porten a terme l’any escolar a Irlanda s’allotgen amb famílies locals que el Departament d’Acomodament selecciona amb molta cura i es tenen en compte una sèrie de criteris d’afinitat, fills amb edats similars o proximitat al centre d’estudis. L’alumne s’integra d’aquesta manera a la cultura irlandesa i participa en les sortides i activitats que la família amfitriona estableix. El vincle d’amistat que s’experimenta entre l’alumne i la família irlandesa és tan intens que es prolonga al llarg del temps.

UNIFORME

A les escoles irlandeses els estudiants normalment necessiten uniformes per anar a l’aula. La compra de l’uniforme, la roba esportiva que l’escola demana és gestionat a través de la nostra coordinadora local.

Gallen Community School

Lower Main St
Ferbane, Co. Offaly
Telèfon
090 64 53600
Email
admin@gallencs.com
Lloc web
www.gallencs.com

INFORMACIÓ

Cursos acadèmics ofertats
1r d’ESO – 2n de Batxillerat
Nº total d’alumnes
394
Tipus de col·legi
Mixt
Afiliació religiosa
Catòlic
Uniforme

Estatus del col·legi
Concertat de dia
Ràtio alumnes professor

SWITCH THE LANGUAGE